POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej wwww.gotit.pl (Serwis). W polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które gromadzone są bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest spółka Gotit Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Henryka Sienkiewicza 72, 90 – 318 Łódź).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować mailowo na adres: info.pl@gotit.pl

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

w przypadku gdy korzystasz z: dane jakie przetwarzamy źródło danych osobowych podstawa prawna
WWW Przeglądając stronę internetową automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące danego użytkownika np. adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny Przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookies. Art. 6lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora)
Newsletter W celu zapisania się na newsletter należy podać swoje dane: imię, adres e-mail Pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkownika oraz za pomocą plików cookies Art. 6lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
Formularz kontaktowy W celu skontaktowania się poprzez formularz należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail Pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkownika oraz za pomocą plików cookies Art. 6lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora)

Odbiorcy danych i sposób ich wykorzystania

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkowników innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków prawnych i regulacyjnych ciążących na Administratorze. Dotyczy to:

 • osób upoważnionych przez Administratora, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • podmiotów świadczących usługi hostingowe,
 • podmiotów świadczących usługi mailingowe,
 • podmiotów obsługujące komunikaty SMS,
 • podmiotów z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkowników

 • przez okres wymagany odrębnymi przepisami — w odniesieniu do danych osobowych z którymi wiąże się np. obowiązek podatkowy;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną Administratora

Prawa użytkownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, każdemu użytkownikowi przysługuje w zależności do jakich celów i na jakiej podstawie powierzył nam dane:

 • prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do ich usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do złożenia sprzeciwu.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do użytkowników mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Polityka plików cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

GotIT Logo Stopka

Rekrutacja, IT, benefity?
Pomożemy!

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

+48 42 239 00 22

Henryka Sienkiewicza 72,
90-318 Łódź

Copyright © GotIT Poland Sp. z o.o. 2022. All rights reserved.